— Wij verhogen uw comfort
Comfortlift Orona

Disclaimer

Gebruiksovereenkomst Liften Coopman Orona NV afdeling Comfortlift Orona, hierna kortweg genoemd Comfortlift Orona

Comfortlift Orona bedankt u voor uw bezoek aan onze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onderstaande verklaringen. Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij vinden het belangrijk dat u onze website in volle vertrouwen kan bezoeken. Daarom geven wij u graag verduidelijking wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt. Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, zullen als volgt worden gebruikt:

 • Informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren.
 • De opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren.
 • We zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Comfortlift Orona en haar producten/diensten op de hoogte te houden.

We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden.

Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, of indien u uw gegevens uit onze bestanden wil laten verwijderen, dan kunt u ons dat melden.

Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van Comfortlift Orona . U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Comfortlift Orona en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website, onder welke vorm ook, mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Comfortlift Orona . Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Alle materiaal op deze website is onderworpen aan de eigendomsrechten van Comfortlift Orona en zal steeds eigendom van Comfortlift Orona blijven.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Comfortlift Orona verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Comfortlift Orona aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, verliezen en onkosten in verband met of wegens het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van gelijk welke informatie en gebruikersprogramma’s op deze website voor welk doel ook.

Opmerkingen, vragen en mededelingen

Comfortlift Orona wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle niet-persoonsgebonden door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar. Door Comfortlift Orona materiaal te sturen, geeft u aan Comfortlift Orona het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Comfortlift Orona de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat kenbaar worden gemaakt, zonder bindende kracht weliswaar.

Rechtspraak

Het staat Comfortlift Orona vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

Einde van deze gebruiksvoorwaarden.


Cookie policy

1. Algemeen

Comfortlift Orona maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op www.comfortlift.be (hierna genoemd de “Website”). Alle gegevens die Comfortlift Orona haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

Comfortlift Orona is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagin waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.


2. Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen, raadt Comfortlift Orona u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:
 • De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.
 • Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren.
 • Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Comfortlift Orona maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Comfortlift Orona te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt Comfortlift Orona zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
 • Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft Comfortlift Orona haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt Comfortlift Orona gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die Comfortlift Orona gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Comfortlift Orona controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.


3. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die Comfortlift Orona desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.


Google Analytics cookies
Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.


 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMZ

Hotjar cookies
Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.


 • _HJINCLUDEDINSAMPLE

Andere website cookies

 • CakeCookie [DASSHOP-REMEMBER35]: Deze cookie zorgt ervoor dat een gebruiker automatisch terug ingelogd is op de website. Duur: deze vervalt na 2 weken.
 • CakeCookie[visited_pages]: Deze cookie houdt bij welke pagina's binnen de website werden bezocht. Duur: Deze vervalt wanneer de paginasessie vervalt (bij sluiten van de website).
 • DASSHOP: Deze cookie houdt sessiegegevens zoals IP-adres en browserdetails bij. Duur: Deze vervalt na 3 uur, zonder vernieuwing van de sessie.
 • cookieconsent_status: Deze cookie houdt de status van de cookieconsent popup bij. Duur: deze vervalt na 1 jaar.

4. Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.


5. Contactgegevens Comfortlift Orona

Comfortlift Orona BVBA, Mannebeekstraat 3, 8790 Waregem

Hoort u het graag van één van onze experts?

Bel gratis een adviseur

0800 20 950 Of heeft u liever dat wij u opbellen?

Laat één van onze experts bij u langskomen.

Ja, stuur een expert Onze expert maakt een offerte op maat van uw trap en uw wensen.